Bon Dance Name Prefecture
Hokkaido
1 Takashimaechigo Hokkaido
Tohoku
2 Kuroishiyosare Aomori
3 Nishimonai Akita
4 Kemanai Akita
5 Kurokawasansa Iwate
6 Hanagana Miyagi
7 Soma Fukushima
8 Miharu Fukushima
9 Jangaranenbutsu Fukushima
Koshin-Etsu
10 Dainosaka Niigata
11 Nakatau Niigata
12 Yamadahanya Niigata
13 Niino Nagano
14 Wago Nagano
15 Ohkouchi kake Nagano
Kanto
16 Nikko Waraku Tochigi
17 Tsukudajima Tokyo
18 Marunouchi-Ondo Tokyo
19 Kinshicho-Kawachi Tokyo
20 Koenji-Awa Tokyo
21 Aoyama-Gujo Tokyo
22 Ashigara sasara Kanagawa
23 Endo Sasara Kanagawa
24 Kuzuhara-Sasara Kanagawa
25 Uryuno Kanagawa
26 Sojiji Kanagawa
27 Yugyono-bon Kanagawa
Tokai
28 Utogi Shizuoka
29 Misakubo Shizuoka
30 Enshu Dainenbutsu Shizuoka
31 Futto Aichi
32 Damine-nenbutsu Aichi
33 Isshiki-houka Aichi
34 Ayado-yonenbutsu Aichi
35 Gujo Gifu
36 Shirotori Gifu
37 SHirotori-haiden Gifu
Kinki
38 Ryoshikanko Mie
39 Fushiogami Wakayama
40 Tostukawa Nara
41 Tahara-saimon Nara
42 Seicho-nagashibushi Osaka
43 Matsugasaki-sashi Kyoto
Hokuriku
44 Owara-Bon of the wind Toyama
45 Wakasa-rokusai FUkui
Shikoku
46 Awa-odori Tokushima
47 Komobuchi-tontoko-odori Ehime
48 Isa-odori Ehime
49 Tonoe-Matsubakuzushi Ehime
Chugoku
50 Shiraishi-odori Okayama
51 Omiya-odori Okayama
52 Fukuyama-niagari-odori Hiroshima
53 Mihara-yassa-odori Hiroshima
54 Oki-nisinoshima Shimane
55 Yunotsu Shimane
56 Tsuwano Shimane
Kyushu
57 Oita-ryugao Oita
58 Himeshima oita
59 Nomo Nagasaki
60 Chankoko Nagasaki
61 Omonde Nagasaki
62 Uyanagi Kumamoto
63 Yamaga-toro Kumamoto
64 Nishinohongokuji Kagoshima
65 Kusukawa Kagoshima
Okinawa
66 Yofuke-eisa Okinawa
67 Taketomijima-angama Okinawa
U.S.A
68 Hawaii Hawaii
Nenbutsu-Geino
69 Esashi-hyakushika Iwate
70 Atobe-nenbuutsu Nagano
71 Yugyoji-odorinenbutsu Kanagawa
72 Kurokawa hanagasadaiko Shiga
73 Yasuraihana Kyoto
74 Toba-rokusai-nenbutsu Kyoto
75 Mibu-rokusai-nenbutsu Kyoto
76 Saga-dainenbutsu-kyogen kyoto